БУХГАЛТЕРСЬКІ НОВИНИ

«Скарги працівників: чи дають підстави Держпраці для перевірок з травня 2019?»

Наталія Канарьова
1. Однією з підстав для позапланової перевірки є звернення (скарга) фізичної особи (чи осіб).
2. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ст. 5, 8 Закону №393/96).
3. Електронний обмін інформацією між ДФС, ПФУ та Держпраці (за скаргами фізичних осіб) є підставою для перевірки лише органами ДФС.

«4 критерії визначення контрольованих операцій у ТЦУ»

Ірина Голошевич
1. Контрольовані операції визначаються за такими критеріями: за суб'єктним складом, за типом господарських операцій, за об'ємом операцій з окремим контрагентом, за об'ємом доходу від будь якої діяльності за звітний рік.
2. Визначення операції контрольованою тягне за собою складання документації, що надається контролюючим органам за їх запитом (за 2018 звітний рік запит може бути наданий не раніше 1 жовтня 2019 року).
3. У строк до 1 жовтня 2019 року необхідно скласти та надати звіт про контрольовані операції, а також скласти додаток ТЦ до декларації з податку на прибуток за 2018 рік, якщо результатом економічного аналізу є трансфертні коригування.

«Виплачуємо дивіденди у 2019: зміни, які потрібно знати»

Ірина Зубрицька
1. Розрахунок дивідендів здійснюється з чистого прибутку учасниками, які були такими на день прийняття рішення про виплату, за будь-який період, кратний кварталу.
2. Дивіденди виплачуються грошовими коштами в термін не більше шести місяців від дати прийняття рішення щодо їх виплати (якщо інше не встановлено рішенням зборів).
3. Існують деякі обмеження щодо дивідендів. Зокрема, товариство не зможе нарахувати та виплатити дивіденди, якщо воно має заборгованість перед учасниками, що вибули, або їх правонаступниками. Також дивіденди не нараховуються учаснику, який має заборгованість перед товариством щодо своїх внесків до статутного фонду.

«І знову перевірки Держпраці, замість контролю: як тепер це буде?»

Наталія Канарьова
1. З травня 2019 року невиїзні та виїзні інспектування переходять у планові та позапланові заходи контролю.
2. З травня 2019 року органи місцевого самоврядування мають обмежитися лише перевірками у сфері зайнятості населення.
3. Фактичні перевірки органів Державної фіскальної служби (пп. 80.2.7 ПКУ) залишилися без змін.
4. Планові заходи здійснюються за річними планами, затвердженими органом контролю не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

«Калькуляція як вона є!»

Вікторія Величко
1. Калькуляція – бухгалтерський розрахунок, а не первинний документ.
2. Мета складання калькуляцiї.
3. Чи має право податкiвець вимагати вiд пiдприємства надання калькуляції?

Рекомендуємо

Loading...

На вашому пристрої встановлено розширення до браузеру, що перешкоджає перегляду відеозаписів.
Для продовження перегляду додайте наш сайт до білого списку.
Якщо вам потрібна допомога - зверніться до вашого системного адміністратора або зателефонуйте за номером (044) 507-22-77