Договір - оферта
про надання консультаційних послуг

Україна, м. Київ 25.01.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю «7емінар УА», (надалі - «Виконавець») з однієї сторони, пропонує (складає оферту) будь-якій юридичній особі або фізичній особі, діяльність якої безпосередньо пов'язана з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника, надалі іменується «Замовник», укласти Договір-оферту про надання консультаційних послуг (далі – Договір), розміщений в мережі Інтернет за адресою https://7eminar.ua/offer, на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:
   1. Послуга/Послуги – консультаційні послуги за відповідними темами (програмами), що надаються Виконавцем Замовнику під час Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Запису. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за Договором, визначається на веб-сайті https://7eminar.ua.
   2. Акцепт оферти – повне та безумовне прийняття умов Договору Замовником шляхом натискання відповідного віконця із назвою «Погоджуюсь з умовами Публічної оферти» на веб-сайті https://7eminar.ua та оплата Послуг Виконавця за допомогою систем електронних платежів доступних на веб-сайті https://7eminar.ua чи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами вказаними в п.12.
   3. Online-трансляція – конкретно визначені, в односторонньому порядку Виконавцем, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною темою (програмою), шляхом надання Замовнику доступу до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за посиланням у Персональному кабінеті Замовника, для перегляду відео-трансляції, в режимі реального часу. Інформація про Online-трансляцію зазначається на сторінці відповідної Online-трансляції на веб-сайті https://7eminar.ua.
   4. Запис – відеозапис, на якому надається Послуга за відповідною темою (програмою). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за посиланням у Персональному кабінеті Замовника на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису. Інформація про Запис зазначається на сторінці відповідного Запису на веб-сайті https://7eminar.ua.
   5. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на веб-сайті https://7eminar.ua.
   6. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.
   7. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони.
   8. Кабінет користувача – веб-сторінка, розміщена на веб-сайті https://7eminar.ua/profile до якої отримує персональний доступ Користувач/Замовник (за особистими Login, Password), після завершення процедури реєстрації на веб-сайті https://7eminar.ua.
  2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на веб-сайті https://7eminar.ua, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації та під час проведення відповідної Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Запису, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором.
  2. При наданні послуг за даним Договором Виконавець має право залучати третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб по наданню Послуг як за свої власні.
  3. Послуга, яка надається шляхом організації Online-трансляції, вважається наданою у повному обсязі через 3 дні після завершення Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник), якщо Замовник, за цей час, не надіслав поштою на адресу Виконавця, зазначену в п.12, та електронною поштою на адресу [email protected] рекламації, претензії чи зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги.
  4. Послуга, яка надається шляхом надання доступу до перегляду Запису вважається надана у повному обсязі, після відправлення Виконавцем Замовнику на електронну адресу, вказану ним при реєстрації, повідомлення про розміщення Запису у персональному кабінеті Користувача/Замовника.
  5. Послуга за будь яких умов вважається надана Замовнику в повному обсязі та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Виконавець зобов’язаний:
   1. Надавати Користувачу Послуги у відповідності з Договором.
   2. На вимогу Замовника підписувати та направляти (за власний кошт) на адресу Замовника акти прийому-передачі Послуг. Для цього акти прийому-передачі Послуг мають бути виготовлені і підписані Виконавцем та направлені ним, за власний кошт, на поштову адресу, або електронну адресу, зазначену Замовником. Акцептом оферти Замовник підтверджує дійсність зазначених ним поштової та електронної адреси, а також гарантує Виконавцю їх щоденний моніторинг з метою своєчасного відстежування надходження повідомлень та кореспонденції від Виконавця.
   3. Повернути кошти Замовнику протягом 14 календарних днів у розмірі 90% від сплаченої Замовником суми у разі, якщо Замовник завчасно (не пізніше ніж за три дні) до початку Online-трансляції під час якого(ої) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник), офіційно (листом, або електронною поштою на адресу [email protected]) звернувся до Виконавця та повідомив про умови, які унеможливлюють його перегляд Online-трансляції чи Запису та клопотання про повернення сплачених коштів.
   4. Повернути Замовнику 100% сплаченої ним суми протягом 14 календарних днів, якщо Online-трансляція не був(ла) проведений (на) з вини Виконавця та не надано доступ до перегляду Запису.
  2. Виконавець має право:
   1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.
   2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.
   3. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення Online-трансляцій/Записів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника/Користувача електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон.
   4. Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.
   5. Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Online-трансляції/Запису, в односторонньому порядку. У випадку змін, Виконавець повідомляє про це Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон.
   6. Проводити Online-трансляцію, як у режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника поширюються всі, без винятку, умови цього Договору.
  3. Замовник/Користувач зобов’язаний:
   1. До початку Online-трансляції/Запису, пройти процедуру реєстрації та обрати спосіб оплати (оплатити) Online-трансляції/Запису на якому буде надаватись відповідна Послуга, на веб-сайті https://7eminar.ua. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику у наданні Послуг.
   2. При замовленні Послуги, яка буде надаватись шляхом Online-трансляції/Запису, здійснити 100% передоплату за допомогою систем електронних платежів доступних на веб-сайті https://7eminar.ua чи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами вказаними в п.12.
   3. При замовленні Послуги, здійснити 100% передоплату Послуги, не пізніше ніж за 1 день до початку Online-трансляції на якому буде надаватись Послуга (на який зареєструвався Користувач) за допомогою систем електронних платежів доступних на веб-сайті https://7eminar.ua чи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами вказаними у п.12.
   4. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні, без погодження з Виконавцем.
   5. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.
   6. Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідної Online-трансляції на якому(ій) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник).
   7. Для участі у Online-трансляції та перегляду Запису Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.
   8. Підписати та направити (за власний кошт) Виконавцю Акт прийому-передачі наданих послуг, який надається Виконавцем, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом п’ятнадцяти днів з моменту надіслання Виконавцем листа звичайною або електронною поштою, Замовник не надішле свої письмові заперечення, або підписаний Акт прийому-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт прийому-передачі наданих послуг, Послуги надані у повному обсязі, він їх отримав та не має претензій до них по якості та об'єму. Доказом надіслання листа буде відповідна квитанція та опис вкладення у цінний лист або відображення відправлення у електронному вигляді. У будь-якому разі Послуги вважаються наданими з моменту закінчення Online-трансляції або надання доступу Замовнику до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за посиланням у Персональному кабінеті для перегляду Запису. Акту прийому-передачі наданих послуг має бути підписаний Замовником не пізніше останнього дня кварталу, в якому була отримана попередня оплата Виконавцем.
   9. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Online-трансляції/Запису на сторінці відповідного Online-трансляції/Запису (на який(у) зареєструвався Замовник), на веб-сайті https://7eminar.ua та в разі виявлення змін – прийняти їх.
   10. Відслідковувати та попереджати випадки потрапляння в “Спам” електронних листів, які направляються Виконавцем з електронної адреси [email protected] Електронний лист (смс-повідомлення), направлений Виконавцем на зазначену, при реєстрації Користувачем/Замовником, електронну адресу (телефон), вважається доставленим до Замовника, а інформація зазначена в ньому - доведена до відома Замовника.
   11. Негайно повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу [email protected]) в разі виникнення умов, які унеможливлюють його перегляд Online-трансляції/Запису (на який(у) зареєструвався Замовник), під час якого(ої) буде надаватись Послуга.
   12. Повідомити Виконавця, у разі якщо на протязі 24 години з моменту оплати Замовником Послуги лист-підтвердження реєстрації не прийшов на електронну пошту Замовника.
   13. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції/Запису повністю або частково, вести запис Online-трансляції/Запису, а також фіксувати зміст Online-трансляції/Запису повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції/Запису, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.
  4. Користувач має право:
   1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення Online-трансляції/Запису
 4. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ
  1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі, та за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.
  2. З метою підтримки зв'язку, Сторони зобов'язані відповідати на телефонні дзвінки та відповідати на електронну пошту протягом 24 годин з моменту їх отримання.
 5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ
  1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-веб-сайті https://7eminar.ua. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни на веб-сайті.
  2. Виконавець самостійно встановлює можливість та вартість Послуги за допомогою систем електронних платежів доступних на веб-сайті https://7eminar.ua чи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами вказаними в п.12.
  3. Оплата Послуг здійснюється в українській гривні шляхом безготівкового перерахування. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника, шляхом використання банківських карт та інших способів оплати, доступних на веб-сайті https://7eminar.ua.
  4. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу не повертається Замовнику, якщо він заздалегідь не попередив письмово про неможливість перегляду відповідної Online-трансляції/Запису, за винятком п. 5.5 цього Договору.
  5. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу може бути повернена Виконавцем Замовнику (спосіб повернення коштів додатково погоджується Сторонами в усній формі) протягом 14 календарних днів у розмірі 90% від сплаченої Замовником суми, виключно, в разі, якщо Замовник завчасно (не пізніше ніж за три дні) до початку Online-трансляції, під час якого(ої) буде надаватись Послуга, офіційно (листом, або електронною поштою на адресу [email protected]) звернувся до Виконавця із заявою про повернення коштів та повідомив про умови, які унеможливлюють його перегляд Online-трансляції/Запису.
  6. Виконавець повертає Замовнику 100% сплаченої ним суми протягом 14 календарних днів, якщо Online-трансляція/Запис не була (в) проведена (ий) з вини Виконавця.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України.
  2. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб.
  3. Будь-яке порушення Замовником п.3.3.13 цього Договору буде вважатися порушенням Договору, в результаті якого Замовник втрачає право на використання будь-яких Послуг Виконавця у майбутньому, в тому числі, оплачених. Замовник зобов’язаний відшкодувати всі завдані, в результаті порушення цього Договору, збитки та упущену вигоду Виконавця у повному обсязі. За будь-яку передачу інформації, одержаної Учасником у зв’язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або поширення записів Online-трансляції/Запису, або їх частини, без попереднього письмового дозволу Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф, у розмірі 500 000 грн.
  4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Online-трансляції, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником п. 3.3.9 цього Договору.
  5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Online-трансляції/Запису особистим очікуванням Учасника. Зміст Online-трансляції/Запису представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника.
  6. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Online-трансляції/Записі.
  7. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.
 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України і умовами цього Договору.
 8. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після його розірвання, Виконавець, зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.
  2. Кожна з Сторін підтверджує, що:
   1. Вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;
   2. Не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору;
   3. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін;
   4. Укладення Договору відповідає інтересам Сторін.
 9. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
  1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://7eminar.ua/files/offers_7eminar.pdf і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.
 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.
  2. Договір може бути розірвано:
   1. За згодою Сторін в будь-який час;
   2. За ініціативою будь-якої Сторони в разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов’язковим письмовим (на електронну пошту) повідомленням іншої Сторони;
   3. За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням (на електронну пошту) іншої Сторони за 15 (П’ятнадцять) календарних днів до розірвання Договору.
  3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 10-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.
  4. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання обов’язків, що виникли до, чи в момент припинення або розірвання Договору.
 11. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в розділі 12 “Реквізити сторони”, цього договору, та звичайною поштою з описом вкладення у цінний лист.
  2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.
  3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.
  4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  5. Виконавець є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%.
  6. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  7. Підписуючи цей Договір Замовник також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу у відносинах з Виконавцем в межах виконання цього Договору, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису у порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому Сторони погодили, що у випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.
 12. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ

  ТОВ "7емінар УА"

  Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вулиця Олени Теліги, будинок 4

  IBAN UA563218420000026007053036202 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

  ЄДРПОУ 72770476

  Є платником єдиного податку за ставкою 5%, 3 група

  e-mail: [email protected]

  тел: (044) 507-22-77